Đan Mạch

Một thoáng Copenhagen

Tôi ở Bắc Âu hơn hai năm mà mới chỉ ghé thăm Copenhagen (Đan Mạch) mới có một lần, nghe thì có vẻ hơi sai sai nhưng là sự thiệt!
Read More