Ba Lan

Kinh nghiệm đi lại và đi… lậu ở Ba Lan

Không chỉ dân VN mình không mà dân... nhiều nước cũng hay mắc cái chứng "bịnh" đi lậu vé khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Sở Giao thông Ba Lan đã "trị" cái "bịnh" này cho tôi như thế nào?
Read More