Canada

Mình nghĩ gì khi nghĩ về Canada?

Canada trong suy nghĩ của tôi trước khi đơn giản chỉ là một nơi có rất nhiều… Việt kiều, và một số học trò thân thiết của mẹ tôi từ thời Lê Thị Hồng Gấm còn mang tên Regina Pacis đang định cư ở đó. Nhưng bây giờ thì…
Read More